ایده

  • ما سازمان را بر پایه سامانه های هفت گانه بدن انسان مدل سازی کرده ایم، تا جمع آوری، ذخیره سازی، گزارش دهی و پیش بینی اطلاعات سازمان، کاملا مشابه ساختار شبکه عصبی انسان با ۳ ویژگی خردمندی، انعطاف پذیری و یکپارچگی انجام شود

زیرساخت

  • جوانه ۷ سامانه دارد که کلیه نهادها و فعالیت های سازمان را پوشش می دهند. مثلا در سامانه ابزار نهادها شامل املاک و مستغلات، دارایی ها، تجهیزات، ماشین آلات، ابزار دستی، مواد مصرفی و ... می شود. و فعالیت های روی این نهادها شامل تعاریف، تامین، برنامه ریزی، تعمیرات موردی، دوره‌ای و اساسی، تنظیم دقیق، مزایده و ... می شود

دامنه‌ها

  • دامنه های جوانه ۵۰ عدد می باشند و کلیه نیازهای ۸۷ صنعت «استاندارد بین المللی طبقه بندی صنایع» را برآورده می‌نمایند